• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
แสดงหน้ารวม เว็บบอร์ด

ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ

ตั้งกระทู้ใหม่         กระทู้ใหม่         กระทู้น่าสนใจ          กระทู้ร้อน

  
  ต่อไป 

 1078   1 AND SLEEP(5) โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [15/0]

 1077   1) AND SLEEP(5) AND (6783=6783 โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [18/0]

 1076   1%';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(101)||CHR(111)||CHR(101),5) FR..>>> โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [18/0]

 1075   1';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(101)||CHR(111)||CHR(101),5) FRO..>>> โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [16/0]

 1074   1');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(101)||CHR(111)||CHR(101),5) FR..>>> โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [17/0]

 1073   1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(101)||CHR(111)||CHR(101),5) FROM..>>> โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [16/0]

 1072   1);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(101)||CHR(111)||CHR(101),5) FRO..>>> โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [16/0]

 1071   1%';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [10/0]

 1070   1';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [10/0]

 1069   1');WAITFOR DELAY '0:0:5'-- โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [10/0]

 1068   1;WAITFOR DELAY '0:0:5'-- โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [11/0]

 1067   1);WAITFOR DELAY '0:0:5'-- โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [10/0]

 1066   1%';SELECT PG_SLEEP(5)-- โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [10/0]

 1065   1';SELECT PG_SLEEP(5)-- โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [10/0]

 1064   1');SELECT PG_SLEEP(5)-- โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [10/0]

 1063   1;SELECT PG_SLEEP(5)-- โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [10/0]

 1062   1);SELECT PG_SLEEP(5)-- โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [10/0]

 1061   1%';SELECT SLEEP(5)# โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [10/0]

 1060   1';SELECT SLEEP(5)# โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [10/0]

 1059   1');SELECT SLEEP(5)# โดย 1 วันที่ 7 พ.ย. 65   [10/0]