• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ประกาศ/คำสั่ง

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ที่ 274/2564 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทน   

24 ส.ค. 64 154