• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
กิจการสภา

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    

19 พ.ย. 64 287