• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอบพลิเคชัน D.DOPA

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  https://www.bora.dopa.go.th/app-d-dopa/   

21 ก.พ. 66 123