• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการ่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    

6 พ.ย. 63 191