• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
กองช่าง


นายสายันต์ เหลื่อมสีจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายสุรศักดิ์ หาญนอก
พนักงานจ้าง

นางสาวรุ่งนภา แผลงนอก
พนักงานจ้าง