• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
กองช่าง


นายสายันต์ เหลื่อมสีจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ว่าง
พนักงานจ้าง
นางสาวรุ่งนภา แผลงนอก
พนักงานจ้าง