• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th

กิจการสภา

ประกาศ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

19 พ.ย. 64 342