• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่อง โครงการซ๋อมแซมหอประชุมบ้านเหลื่อม ชุมชนเหลื่อมนคร 2

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    

2 ส.ค. 65 196