• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-2280 นม. จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    

19 ส.ค. 65 124