• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    

29 มี.ค. 66 51