• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

สถิติการร้องเรียน เดือนตุลาคม 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

10 เม.ย. 66 137