• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองปลัดเทศบาลปฏิบ   

9 มิ.ย. 66 60