• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ความผิดเกี่ยวกับการขายยาสำหรับร้านค้า/ร้านชำทั่วไป

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

  ความผิดเกี่ยวกับการขายยาสำหรับร้านค้า/ร้านชำทั่วไป   

7 ก.ค. 66 122