• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานประเพณี "วันเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพุธ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ที่พักสงฆ์วังแร่ วัดบ้านเหลื่อม วัดดอนทอง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    

25 ก.ค. 66 43