• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการปิดประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายอุทัยถึงหน้าวัดดอนทอง หมู่ที่5 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    

13 ก.ย. 66 14